ตะกร้าหมวดจอง

0 รายการ - 0.00 บาท

เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง)

เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง)
เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง) เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง)
รหัส:
ราคา: 0.25 บาท
Ex Tax: 0.25 บาท
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

กลางเหรียญมีรูปพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๒๕ สตางค์ 25" และมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความทั้งสอง
ส่วนผสม : 
ชื่อส่วนผสมร้อยละ
โลหะส่วนที่เป็นไส้99
มีส่วนผสมของทองแดง
โลหะส่วนที่เคลือบ99
มีส่วนผสมของเหล็ก

จำนวนการผลิต : 
ปีที่ผลิตจำนวน
2553220,000,000
2552289,995,600