ตะกร้าหมวดจอง

0 รายการ - 0.00 บาท

เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง)

เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง)
เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง)
รหัส: 52009
ราคา: 10.00 บาท
Ex Tax: 10.00 บาท
กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงแลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว ด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องบนมีอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า "๑๐" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท 10" ด้านขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ
ส่วนผสม : 
ชื่อส่วนผสมร้อยละ
นิกเกิล2
ทองแดง92
โลหะสีทอง (วงใน)
ทองแดง75
นิกเกิล25
โลหะสีขาว (วงนอก)
อลูมิเนียม6

จำนวนการผลิต : 
ปีที่ผลิตจำนวน
255259,107,733
255118,450,000
25531,953,000