ตะกร้าหมวดจอง

0 รายการ - 0.00 บาท

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (คิวโปรนิกเกิลไส้ทองแดง)

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (คิวโปรนิกเกิลไส้ทองแดง)
เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (คิวโปรนิกเกิลไส้ทองแดง) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (คิวโปรนิกเกิลไส้ทองแดง)
รหัส: 52010
ราคา: 5.00 บาท
Ex Tax: 5.00 บาท
ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยมกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยมกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๕ บาท 5"
ส่วนผสม : 
ชื่อส่วนผสมร้อยละ
นิกเกิล25
ทองแดง75
ไส้ทองแดง99.5

จำนวนการผลิต : 
ปีที่ผลิตจำนวน
25516,225,000
2552308,283,000
25532,903,000