ตะกร้าหมวดจอง

0 รายการ - 0.00 บาท

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล)

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล)
เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล)
รหัส: 52012
ราคา: 1.00 บาท
Ex Tax: 1.00 บาท
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านขวาของเหรียญมีรูปพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ด้านซ้ายของเหรียญมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ใต้ข้อความว่า "ประเทศไทย" มี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญใต้ปี พ.ศ.มีข้อความบอกราคาว่า " ๑ 1 บาท"
ส่วนผสม : 
ชื่อส่วนผสมร้อยละ
เหล็ก99
โลหะส่วนที่เป็นไส้
นิกเกิล99
โลหะส่วนที่เคลือบ

จำนวนการผลิต : 
ปีที่ผลิตจำนวน
2552507,250,000
2553551,853,000