ตะกร้าหมวดจอง

0 รายการ - 0.00 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รหัส: 03-CS 027
ระยะเวลากำหนดชำระเงิน 7 วัน
ราคา: 1,210.00 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชนิดเงิน ราคาหน้าเหรียญ 600 บาท จำหน่ายพร้อมตลับและกล่อง

ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพลเรือน ทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงค์ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจักรีปกติ พระพักตร์ตรง ด้านซ้ายมีพระปรมาภิไธยย่อ "จปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านขวามีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีเครื่องหมายของสำนักงานตรวงเงินแผ่นดิน ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า " ๑๒๐ ปี การตรวงเงินแผ่นดิน ๒๔๑๘ สำนักงานตรวงเงินแผ่นดิน ๒๕๓๘ " เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคา โดยมีจุดคั่นข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั่งสองข้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม น้ำหนัก : 22 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 600 บาท วันที่ประกาศใช้ : 1 กันยายน 2538 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 35 มิลลิเมตร

ชนิด : เงิน ราคาหน้าเหรียญ : 600 บาท ประเภท : ธรรมดา ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร

ส่วนผสม : ชื่อส่วนผสม เงินร้อยละ 92.5 ทองแดงร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต : ปีที่ผลิต 1995 จำนวน 16,305 เหรียญ

ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ ผู้ออกแบบ (หลัง) : นายพนม บุญศิลปื ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางพุทธชาติ อรุณเวช ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายเฉลิมชัย ดิษสิน