เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เสด็จนิวัต พระนคร
  • น้ำหนัก: 9.00 กรัม
  • ชนิดราคา: 1.00 บาท
  • ลักษณะ: เหรียญกลม
  • วันที่ประกาศใช้: 17/01/2504
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.0 มิลลิเมตร
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9  เบื้องบนเป็นตราพระบรมราชวงศ์จักรี  เบื้องล่างมีข้อความเขียนว่า "เสด็จนิวัต พระนคร"
รูปตราแผ่นดิน และข้อความว่า "รัฐบาลไทย พ.ศ. 2504"

พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือนประเทศต่างๆ อย่างเป็นทางการ เพื่อเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเพื่อนบ้านในทวีปเอเชียเป็นอันดับแรก 

ใน พ.ศ. 2503 ได้เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในภาคพื้นยุโรป รวมทั้งสิ้น 14 ประเทศ และได้เสด็จนิวัตพระนคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2504 รัฐบาลจึงถือเป็นโอกาศอันดีที่จะผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนครขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก เป็นเหรียญโลหะสีขาวชนิดราคาหนึ่งบาท โดยด้านหน้าของเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนับเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเหรียญแรกที่ผลิตขึ้นในรัชกาล อีกทั้งเป็นเหรียญแรกที่ปรากฏพระรูปเจ้านายฝ่ายหญิงบนเหรียญกษาปณ์ไทย เพื่อแสดงถึงความเสียสระ การร่วมทุกข์และสุขในการร่วมกันประกอบพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ รวมทั้งมีการจัดทำเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบในโอกาสนี้ด้วย