เหรียญเงินขัดเงา (UNDP) รางวัลความสำเร็จสูงสุดฯ (900) พร้อมตลับ
3,200.00 บาท

รหัส: 0572700027

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาศที่สำนักงานโครงการพัฒนาสหประชาชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549

เนื้อเงินบริสุทธิ์ ๙๙.๙%   ลงสี
น้ำหนัก  ๓๑.๑ กรัม

ผลิตโดย The Perth Mint  ประเทศ  Australia


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้