1 บาท F.A.O. พ.ศ.2515 + ตลับ
80.00 บาท

รหัส: 0571400012

จำนวน:

เหรียญ 1 บาท ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี 2515

วันที่ประกาศใช้    17 พฤษภาคม 2513
เหรียญนิเกิล   ชนิดราคา 1 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร     น้ำหนัก 7.5 กรัม
จำนวนการผลิต  9,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้