1 บาท F.A.O. ปี 2520 + ตลับ
150.00 บาท

รหัส: 0571400008

จำนวน:

เหรียญ 1 บาท ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2520

เส้นผ่าศูนย์กลาง  25 มิลลิเมตร      น้ำหนัก 7 กรัม
วันที่ประกาศใช้ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
เนื้อ โลหะผสม ทองแดง-นิเกิ้ล     ชนิดราคา 1 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง  25 มิลลิเมตร     น้ำหนัก  7 กรัม

จำนวนการผลิต  2,000,000 เหรียญ


 


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้