พระพุทธชินราช (ทองแดง)
150.00 บาท

รหัส: 0240300011

ด้านหน้าเหรียญ  พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผินพระพักตร์ไปด้านซ้าย    ด้านหลังเหรียญ  ประดิษฐานพระบูชาองค์สำคัญของไทย

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้ว ศิลปะสุโขทัย สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทที่ 1 (ครองราชย์ พ.ศ.1890-1919) 

ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้