พระมงคลบพิตร (ทองแดง)
150.00 บาท

รหัส: 0240300014

จำนวน:

ด้านหน้าเหรียญ  พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผินพระพักตร์ไปด้านซ้าย    ด้านหลังเหรียญ ประดิษฐานพระบูชาองค์สำคัญของไทย

พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หุ้มทองสัมฤทธิ์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1890-1919) และเมื่อปี พ.ศ.2146 พระเจ้าทรงธรรมได้โปรดเกล้าฯ ให้ชะลอหลวงพ่อวัดมงคลบพิตรจากด้านตะวันออกของวังหลวงมาไว้ทางด้านตะวันตก ณ วิหารพระมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้