ชุดเหรียญเงินธรรมดาพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพร้อมกล่อง
3,000.00 บาท

รหัส: 0571200026

จำนวน:

ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธ๊กาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539

ประกอบด้วย

1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ชนิดเงินธรรมดา ราคาหน้าเหรียญ 600 บาท

2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ชนิดเงินธรรมดา ราคาหน้าเหรียญ 300 บาท

3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ชนิดเงินธรรมดา ราคาหน้าเหรียญ 150 บาท

- ชุดรวม 3 เหรียญ จำหน่ายพร้อมกล่อง


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้