20 บาท 50 ปี สันติภาพ + ตลับ
70.00 บาท

รหัส: 0571800019

จำนวน:

20 บาท เนื่องในโอกาส 50 ปี สันติภาพ

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร         น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง       เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

วันที่ประกาศใช้  19  มีนาคม พ.ศ. 2540

จำนวนการผลิต :  1,002,511 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้