10 บาท 100 ปี จปร. + ตลับ
200.00 บาท

รหัส: 0571700012

จำนวน:

10 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร         น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง     เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   10 บาท

วันที่ประกาศใช้  4  สิงหาคม พ.ศ. 2530

จำนวนการผลิต :  300,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้