10 บาท งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ.2546 + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700069

จำนวน:

10 บาท(สองสี) งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร         น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

วันที่ประกาศใช้  27  กันยายน พ.ศ. 2545

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้