10 บาท 80 พรรษา ร.9 (โลหะสองสี) + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700056

จำนวน:

10 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร         น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี     ชนิดราคา   10 บาท

วันที่ประกาศใช้  21  สิงหาคม พ.ศ. 2550

จำนวนการผลิต :  18,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้