10 บาท 80 ปี ลูกเสือไทย + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700054

10 บาท เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม

วันที่ประกาศใช้  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2534

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  650,022 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้