20 บาท 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้ + ตลับ
100.00 บาท

รหัส: 0571800001

จำนวน:

20 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก        

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  6  กันยายน พ.ศ. 2545

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  1,030,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้