10 บาท 100 ปี กรมศิลปากร + ตลับ
80.00 บาท

รหัส: 0571700007

จำนวน:

10 บาท(สองสี) เนื่องในโอกาส 100 ปี กรมศิลปากร

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  2,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้