20 บาท 75 ปี กระทรวงพาณิชย์ + ตลับ
70.00 บาท

รหัส: 0571800030

จำนวน:

20 บาท เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี กระทรวงพาณิชย์

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม

วันที่ประกาศใช้  19  สิงหาคม พ.ศ. 2539

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  1,200,011 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้