เหรียญเงิน F.A.O. พ.ศ.2520(150)+ตลับ
1,800.00 บาท

รหัส: 0572100062

จำนวน:

150 บาท องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2520

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   150 บาท

จำนวนการผลิต :  50,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้