เหรียญเงิน สมมงคล ร.4(600)+ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800031

จำนวน:

600 บาท เนื่องในพระราชพิธีสมมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  30  กรกฎาคม พ.ศ. 2535

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท    

จำนวนการผลิต :  10,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้