เหรียญเงิน รางวัลแมกไซไซ(600)+ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800032

จำนวน:

600 บาท เพื่อเฉลิมกระเกียรติเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิแมกไซไซทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลแมกไซไซ”

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  1  เมษายน พ.ศ. 2535

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท    

จำนวนการผลิต :  15,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้