1 บาท 3 รอบ ร.9 + ตลับ
150.00 บาท

รหัส: 0571400017

จำนวน:

1 บาท รัชการที่ 9 พระชนมายุครบ 3 รอบ

เส้นผ่าศูนย์กลาง  27 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   7.5  กรัม

วันที่ประกาศใช้  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2506

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   1 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้