10 บาท สมัชชาสิ่งแวดล้อมโลก (IUCN) ครั้งที่ 3+ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700090

จำนวน:

10 บาท การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (IUCN)

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  27  กันยายน พ.ศ. 2547

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000  เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้