10 บาท กาญจนาภิเษก (โลหะสองสี) + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700064

จำนวน:

10 บาท(สองสี)เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธิกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร   น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  6  มีนาคม พ.ศ. 2539     19 สิงหาคม พ.ศ.2539

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  181,490,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้