20 บาท พระราชพิธีกาญจนาภิเษก + ตลับ
100.00 บาท

รหัส: 0571800043

จำนวน:

20 บาท เนื่องในมงคลสมัยพระราชพิธิกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร     น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม

วันที่ประกาศใช้     6  มีนาคม พ.ศ.2539          19  สิงหาคม พ.ศ. 2539

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้