50 บาท แอกริคอลา + ตลับ
150.00 บาท

รหัส: 0571900007

เหรียญ 50 บาท การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ (Agricola)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาศที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าถวายฯ

เหรียญอะกริคอล่า แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ 9

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  36 มม.   น้ำหนัก  21 กรัม

ชนิด คิวโปรนิเกิล    ราคา 50 บาท     ประกาศใช้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2539


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้