50 บาท 5 รอบ พระบรมฯ + ตลับ
150.00 บาท

รหัส: 0571900002

จำนวน:

50 บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ 28 มกราคม 2555

เส้นผ่าศูนย์กลาง  36 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   21 กรัม

วันที่ประกาศใช้  16  กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   50 บาท

จำนวนการผลิต :  600,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้