50 บาท 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ + ตลับ
150.00 บาท

รหัส: 0571900010

50 บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4  กรกฎาคม 2560

เส้นผ่าศูนย์กลาง  36 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   21 กรัม

วันที่ประกาศใช้  29 กันยายน  พ.ศ. 2560

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   50 บาท

จำนวนการผลิต :  1,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้