1 บาท สำเร็จเสนาธิการทหารบก + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571400016

จำนวน:

1 บาท สมเด็จบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เส้นผ่าศูนย์กลาง  25  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   7  กรัม

วันที่ประกาศใช้  5  กันยายน  พ.ศ. 2521

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   1 บาท

จำนวนการผลิต :  5,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้