10 บาท 75 พรรษา สมเด็จฯ + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700108

จำนวน:

10 บาท (สองสี) เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 12 สิงหาคม 2550

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  8  สิงหาคม พ.ศ. 2550

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  7,500,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้