10 บาท 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี+ ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700016

จำนวน:

10 บาท(สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  3  ตุลาคม พ.ศ. 2543

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา  10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้