10 บาท กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700068

จำนวน:

10 บาท (สองสี) กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2550

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  5,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้