10 บาท 60 ปี ราชบัณฑิตฯ + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700039

จำนวน:

10 บาท เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ราชบัณฑิตยสถา

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม

วันที่ประกาศใช้  30  มีนาคม พ.ศ. 2537

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  700,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้