10 บาท สมัญญา ร.3 (โลหะสองสี) + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700091

10 บาท (สองสี) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา รัชกาลที่ 3

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,028 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้