10 บาท กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700062

จำนวน:

10 บาท (สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้