10 บาท 150 ปี เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700026

จำนวน:

10 บาท (สองสี) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ

กรมพระจักรพรรดิพงศ์ เนื่องในโอกาวันประสูติครบ 150 ปี

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2549

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  5,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้