เหรียญเงิน ครบ 100 ปี สภากาชาดไทย(600)+ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800030

จำนวน:

600 บาท เนื่องในในโอกาสครบ 100 ปี สภากาชาดไทย

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  31 มีนาคม พ.ศ. 2536

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท    

จำนวนการผลิต :  12,500 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้