10 บาท ประชุมสามัญภาคี (CITES) ครั้งที่ 13+ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700074

จำนวน:

10 บาท (สองสี) การประชุมใหญ่สมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2547

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้