10 บาท 100 ปี เสนาธิการทหารบก + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700076

10 บาท (สองสี) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา  10 บาท

จำนวนการผลิต :  300,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้