1 บาท พ.ศ. 2525 + ตลับ
20.00 บาท

รหัส: 0571400019

1 บาท  ปี พ.ศ 2525

เส้นผ่าศูนย์กลาง  25  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   7  กรัม

วันที่ประกาศใช้  9  ธันวาคม พ.ศ. 2525

เหรียญหมุนเวียนชนิดนิกเกิล ราคา   1 บาท


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้