5 บาท 60 พรรษา ร. 9 + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571600005

จำนวน:

5 บาท เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เส้นผ่าศูนย์กลาง  30  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   12  กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  15  สิงหาคม พ.ศ. 2529

จำนวนการผลิต  1,500,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้