10 บาท 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700023

จำนวน:

10 บาท เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  13 มิถุนายน พ.ศ. 2537

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  800,011  เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้