1 บาท เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571400001

จำนวน:

1 บาท เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เส้นผ่าศูนย์กลาง  25  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   7  กรัม

วันที่ประกาศใช้  12  กรกฎาคม พ.ศ. 2520

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   1 บาท

จำนวนการผลิต :  9,000,000 เหรียญ

 

 


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้