5 บาท 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571600018

จำนวน:

5 บาท สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

เส้นผ่าศูนย์กลาง  30 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   12  กรัม

วันที่ประกาศใช้  18  ธันวาคม พ.ศ. 2524

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา  5 บาท

จำนวนการผลิต :  5,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้