20 บาท 200 ปี พระราชสมภพ ร.4 + ตลับ
80.00 บาท

รหัส: 0571800015

จำนวน:

20 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 200 ปี

 เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม

วันที่ประกาศใช้   30  กันยายน พ.ศ.2547      

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  500,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้