10 บาท  120 ปี โรงพยาบาลศิริราช (โลหะสองสี) + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700001

จำนวน:

10 บาท(สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  5 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้