10 บาท 125 ปี กรมศุลกากร + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700024

จำนวน:

10 บาท(สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 125 ปี กรมศุลกากร

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2542

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้