10 บาท ประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่9+ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700075

จำนวน:

10 บาท(สองสี) การประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้